Vi lanserar vår nya digitala platform

FRÅN-WTC15-MÄSSAN

WTC15 är en maskinmässa som vänder sig till sveriges etablera leverantörer av mobila arbetsmaskiner. Nu lanserar vi vår nya digitala platform för att ytterligare stimulera vår tillväxt inom Sveriges gränser. Vi har snabbt vuxit till den största maskinmässan i Värmland och vi finns till för både våra medlemmar och även deras kunder. För att kunderna ska känna sig bekväma och ha möjlighet att genomföra trygga affärer sinsemellan så har våra medlemmar skrivit under på att följa våra direktiv. Detta betyder att medlemsföretaget har en stabil ekonomi och företagsförsäkring. Arbetet bedrivs i fyra sektioner: Bygg och anläggningssektionen, Trucksektionen, Skogsmaskinsektionen och Vägunderhållsmaskinsektionen. Vi verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper.